Đặt hẹn

Để xác nhận lịch hẹn, quý khách vui lòng chuyển khoản tiền cọc theo thông tin như sau:
Tên chủ tài khoản: TRẦN NHẬT TRUNG
Số tài khoản: 06000 3250 086
Tại Ngân hàng SACOMBANK – Chi nhánh Luỹ Bán Bích, Quận Tân Phú, Tp. HCM

BACK TO TOP