En Artist

Thợ xăm chuyên các thể loại về hoa, màu, tả thực

En Artist
En Artist

Các tác phẩm được hoàn thành bởi Én Artist

hình xăm bông sen trên cổ tay
hình xăm bông sen trên cổ tay
hình xăm chữ trước ngực
hình xăm chữ trước ngực
hình xăm chữ ở chỏ tay
hình xăm chữ ở chỏ tay
hình xăm la bàn ở cổ tay
hình xăm la bàn ở cổ tay
hình xăm tả thực
hình xăm tả thực
hình xăm chữ sau cổ
hình xăm chữ sau cổ
hình xăm hoa văn
hình xăm hoa văn

Xem full bộ sưu tập tại đây

Các Artist, nghệ nhân khác:

 

Phần mềm của chúng tôi